skip to Main Content
Return to Advanced Materials Technologies

Slide Slide
90 Å 2 µm
90 Å 2.7 µm
90 Å 5 µm

The Optimize Technologies EXP® Direct Connect Holder: US Patent No. 8,201,854 & 8,696,902 & Foreign Patent Pending.

1000 Å 2.7 µm
400 Å 3.4 µm
90 Å 2.7 µm

PROTEIN

GLYCAN

160 Å 2 µm
160 Å 2.7 µm
160 Å 5 µm

PEPTIDE

2.7 micron particle

PFAS

2.7 micron particle

PAH

Back To Top
Locale: US